Image 1
Image 2

Deputatul Adrian Cozma propune interzicerea oricărei forme de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

“Publicitatea stradală și audiovizuală nu trebuie să fie un factor destabilizator al vieții noastre. Tinerii sunt foarte expuși și vulnerabili în lipsa unei educații financiare și nu numai. Publicitatea pentru activități privind jocurile de noroc trebuie restrânsă și în acest sens am depus la Camera Deputaților o inițiativă legislativă. Nu putem impânzi fațadele clădirilor cu reclame la jocuri de noroc”, transmite deputatul PNL Adrian Cozma, pre;edintele Organizației Județene PNL Satu Mare.

Inițiativa a fost depusă la Camera Deputaților de Grupul Parlamentar al PNL iar în numele inițiatorilor a semnat deputatul sătmărean Adrian Cozma. Practic a fost depusă o propunere pentru completarea art. 29 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, spre a fi supusă dezbaterii şi aprobării Parlamentului României.

Expunerea de motive

La art. 29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.504/2002 a audiovizualului din România, se prevede ca furnizorii de servicii media audiovizuale să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei. Articolul nr.29 a fost modificat și completat, cu această ocazie introducându-se și interdicții privind stimularea consumului de alcool și țigarete. În pofida modificărilor și completărilor care au fost aduse acestei legi, unele comportamente care reprezintă un factor de risc major pentru populație rămân în continuare neacoperite de legislația în vigoare. În acestă categorie intră și promovarea comercială a jocurilor de noroc și a pariurilor, care, mai ales în ultimii trei ani, au înregistrat o creștere semnificativă în grilele programelor de radio și televiziune.

Având în vedere decizia recentă a Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit căreia dependența de jocurile de noroc a fost introdusă în categoria bolilor psihice extrem de grave și luând în considerare incidentele tot mai numeroase înregistrate în România (mai multe sinucideri determinate de pierderile materiale iremediabile; pierderea locului de muncă; destrămarea familiilor; pierderea tutelei copiilor etc) considerăm imperios necesar ca Legea nr. 504/2002 a audiovizualului să fie completată, în acest sens.

Astfel, propunem ca orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru jocurile de noroc sau pentru pariuri să fie interzisă în România. Facem precizarea că această propunere instituie interdicție pentru promovarea comercială (spoturi publicitare) și nu introduce o interdicție pentru domeniul economic al jocurilor de noroc sau al pariurilor. Este important de precizat faptul că promovarea comercială agresivă a jocurilor de noroc sau a pariurilor afectează negativ, în mod principal, copiii și tinerii care, indiferent de intervalul orar de difuzare a spoturilor publicitare, sunt cei mai predispuși la adoptarea unor comportamente dăunătoare sănătății și vieții lor sociale.

De asemenea, Legea nr.148/2000 privind publicitatea, grație modificărilor ulterioare, prevede interdicții exprese pentru publicitatea la tutun, alcool și alți factori care pot dăuna societății. Cu toate acestea, cea mai mare parte a publicității stradale din România este marcată, în prezent, de publicitatea la cazinouri, pariuri și diferite tipuri de jocuri de noroc, stimulând apariția adicțiilor chiar în rândul minorilor. Pentru acest motiv, propunem interzicerea oricărei forme de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

 


Propunerea legislativă

Prezentăm în continuare și propunerea pentru modificarea textului de lege, a;a cum l-am primit de la deputatul Adrian Cozma.

Lege pentru completarea art. 29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
Art.I – După alin.(5) al art.29 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se adaugă un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins:
(51) Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri este interzisă.

Art.II – Legea 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 02 august 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:
La art. 6, după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins: k) favorizează apariția și instalarea adicțiilor definite de Organizația Mondială a Sănătății;
După art.14 se introduce un nou alineat, art.141, cu următorul cuprins: 141 – Se interzice orice formă de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri.
La art.23 alin.(1) după lit.b) se introduce o nouă literă, lit.c), cu următorul cuprins: c) încălcarea prevederilor art. 141, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.

4 comentarii

  1. Adevărat luptător pentru binele nostru, pentru respectarea promisiunilor, FELICITĂRI, A. Cozma, vă ocupați , ați rezolvat multe probleme cu care ne confruntăm, concret, problema achiziției de caii, fețe bisericești, circulația în vamă, etc, cea mai vitală pentru bunăstarea noastră este recenta, CAZINOURI ȘI JOCURI DE NOROC, pentru mari realizări vom mulțumi la viitoarele alegeri.

  2. Ca o pasăre cu ciocul mare și încovoiat, cu pene felurit și viu colorate, care, repeta sunete articulate de alții cu cv zile înainte în media centrală.
    De s-ar interzice s-ar practica la negru / necontrolat cu consecințe mult mai grave, oare de ce Oanda a legalizat prostituția, consumul de droguri de exemplu, de proști n-aș crede.9594

Lasă un răspuns