Image 1
Image 2

Schimb de experiență a cadrelor didactice de la Școala “Octavian Goga” în cadrul unui proiect Erasmus în Spania

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Ca urmare a ridicării restricțiilor generate de pandemia COVID-19, Școala Gimnazială “Octavian Goga” din Satu Mare va relua activitățile prevăzute a se desfășura în cuprinsul proiectului “Erasmus+” ca urmare a eligibilității acestei instituții, la finele anului 2020, ca parte a acestui program.

Sub numele de “If you harm the environment you will be harmed”, alături de alte patru școli partenere, Gymnazium Dobruska din Cehia, Colegio La Magdalena din Spania, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli din Polonia, respectiv Ali Nihad Tarlan Ilkokulu din Turcia, proiectul, inițiat de directoarea școlii aplicante, prof. Corina Chindriș (foto principal), manager de proiect și prof. Aurel Scridon, coordonator proiect, are ca principale obiective conștientizarea și implementarea unor serii de activități privitoare la una dintre cele mai ardente problematici ce preocupă umanitatea ultimelor decenii, cea a mediului. Astfel, pornind de la efectuarea unei analize obiective asupra politicilor și situațiilor actuale legate de managementul deșeurilor din cele cinci țări incluse în proiect, se are în vedere identificarea aspectelor comune care să genereze elaborarea unei metodologii consensuale ce presupune derularea mai multor activități privitoare la evitarea consumului excesiv, reciclarea materialelor prin transformarea acestora în obiecte utile sau estetice, reducerea deșeurilor, reutilizarea obiectelor existente etc., obiectivul final acestei colaborări concretizându-se în redactarea unui ghid ce va avea în vedere gestionarea deșeurilor în școli și la nivel comunitar, care va sta la baza creării unui sistem eficient de management ecologic al deșeurilor, ce poate fi extins, prin colaborarea cu ONG-urile de profil și cu organele de decizie municipale, la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ din oraș.

Derularea efectivă a proiectului presupune participarea a nouăzeci și șase de cursanți, câte douăzeci și patru de persoane din fiecare țară participantă, în cadrul a patru întâlniri internaționale (Dobruška – Cehia, Istanbul – Turcia, Castellón – Spania, Nowa Sól – Polonia și Satu Mare – România), la mai multe activități de formare în comun a personalului ce urmează să pună în practică politicile de mediu prevăzute a se derula la nivelul fiecărei instituții implicate în acest program pe parcursul a treizeci și șase de luni.

Cu o întârziere de un an, ca urmare a indisponibilității de a călători dincolo de granițele țării, generată de pandemie, până la această oră a fost efectuată, în Dobruška, Cehia, o întâlnire preliminară a coordonatorilor de proiect din fiecare țară, fiind discutate, cu această ocazie, politicile de gestionare a deșeurilor de la nivelul comunităților din cadrul cărora fac parte instituțiile școlare angrenate în proiect, statistici, legi și acte de reglementare a problematicilor de mediu emise de forurile competente la nivel local, regional sau național.

Următoarea întâlnire, la finalul lunii mai

Următoarea întâlnire, prevăzută a se desfășura la finalul lunii mai a acestui an, la Castellón, Spania, la care vor participa cadre didactice și elevi ai Școlii Gimnaziale “Octavian Goga” din Satu Mare, are în vedere o serie de dezbateri privitoare la reducerea efectelor asupra mediului ca urmare a metodelor defectuoase de eliminare a deșeurilor, urmată de alte trei reuniuni, la Istanbul, Turcia, Nowa Sól, Polonia și Satu Mare, ce au ca obiect inițierea unor campanii de promovare a reutilizării materialelor, descoperirea principalelor surse generatoare de deșeuri și implementarea unor sisteme eficiente de management al acestora la nivelul școlilor.

Cadrul teoretic și practic al proiectului vizează depistarea celor sensibili la problematicile de mediu, formarea lor în spiritul acestora prin responsabilizare, construind, astfel, la nivelul comunității, o cultură ce are în centrul ei preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a economiei fără a acționa distructiv asupra naturii, a atmosferei, din ce în ce mai puțin respirabile, a climei ce pare a fi ieșit din tiparele consacrate de secole.

În plus, proiectul va aduce beneficii la toate nivelurile, atât pentru partenerii cu experiență anterioară Erasmus+, în acest caz continuând să fie promovată dimensiunea internațională a acestor instituții de învățământ, prin utilizarea platformelor de eTwinning putând fi identificate noi oportunități de colaborare având în centrul lor politicile de mediu, cât și pentru partenerii neexperimentați (categorie din care face parte, deocamdată, și școala noastră, fiind la primul ei proiect Erasmus+), care au posibilitatea de a-și crește capacitatea de a dezvolta un astfel de proiect, îmbunătățindu-și abilitățile de gestionare a schimburilor de experiență, crescând nivelul de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, îmbunătățind, în acest fel, calitatea vieții în spațiul în care trăim și ne desfășurăm activitatea.

Mai mult, aceste schimbări produse la nivel atitudinal atât în rândul elevilor, cât și în rândul celorlalți membrii ai comunității, prin contaminare, vor determina modificări la nivel comportamental pe termen mediu și lung, cu implicații în ridicarea standardului de viață la nivel comunitar, școala reconfirmându-și, dacă mai este necesar, rolul cheie în educarea generațiilor viitoare de adulți.

Echipa de proiect

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns