Image 1
Image 2

Statul acordă despăgubiri de 100,22 de milioane lei pentru banii de mașină depuși la CEC

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol
Statul va suplimenta cu peste 100 milioane lei sumele de bani pentru despagubirea persoanelor fizice care au depus bani la CEC pentru a achizitiona o masina
Statul va suplimenta cu peste 100 milioane lei sumele de bani pentru despagubirea persoanelor fizice care au depus bani la CEC pentru a achizitiona o masina

Statul suplimentează cu 100,22 milioane de lei sumele pentru despăgubirea persoanelor fizice care au depus bani la Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) pentru achiziționarea de autoturisme, în special pentru cei care, după 22 decembrie 1989, și-au transferat depunerile de la CEC la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare (BRD) în același scop, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

În cazul deponenților CEC, valoare despăgubirilor va fi majorată cu 222.232 lei, care reprezintă recalcularea despăgubirilor pentru patru deponenți, unul neinclus inițial pe listă, iar ceilalți beneficiază de despăgubirile rezultate din șase hotărâri judecătorești executorii, se precizează în proiectul de act normativ.

‘Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către CEC Bank SA, prin indexarea, de la data depunerii și până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente, cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care de deduce dobânda legală bonificată de CEC Bank SA pe perioada în care a fost acordată’, se menționează în documentul citat.
În cazul deponenților BRD, despăgubirile vor fi acordate clienților care și-au transferat depozitele pentru mașini de la CEC la banca respectivă după 22 decembrie 1989, suma alocată în acest sens de stat fiind de 100 de milioane de lei. Sumele cuvenite foștilor deponenți se vor calcula prin indexarea sumelor transferate cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, după eliminarea dobânzilor încasate de la CEC anterior transferului. Din suma rezultată se va scădea dobânda legală acordată de BRD pe durata depozitului, se menționează în proiectul de act normativ.

‘Din calculul valorii totale a despăgubirii pentru deponenții care și-au transferat depozitele de la CEC SA la BRD SA, vor fi eliminați deponenții care au încasat despăgubirea urmare executărilor silite asupra conturilor statului sau prin plată voluntară și sunt excluse depunerile de sume efectuate la BRD Groupe Société Générale SA, ulterior datei transferului depozitelor de la CEC SA la BRD SA’, se mai arată în documentul citat.

Persoanele care pretind despăgubirile vor fi obligate ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, să se prezinte la cea mai apropiată unitate BRD Groupe Société Générale cu documente doveditoare în original ale sumei depuse la CEC în vederea calculării sumelor cuvenite. În plus, solicitantul trebuie să depună la BRD un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale, după caz, precum și declarație pe proprie răspundere autentificată notarial că nu a încasat despăgubirea.

De asemenea, deponentul trebuie să depună la Ministerului Finanțelor Publice o copie legalizată de instanța judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie însoțită de o cerere pentru despăgubirea în baza acesteia.
‘În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 156/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2008, întreaga responsabilitate pentru realitatea și corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor, precum și pentru ducerea la îndeplinire a acțiunii de despăgubire efectivă a persoanelor fizice beneficiare ale acestora, revine fostei Case de Economii și Consemnațiuni CEC — S.A. actualmente CEC Bank SA, respectiv fostei Bănci Române pentru Dezvoltare BRD — SA actualmente BRD Groupe Societe Generale SA’, se subliniază în proiectul de Hotărâre.

Sumele necesare despăgubirilor vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor Publice prin emisiuni de titluri de stat, pe numele CEC BANK SA, în valoare de 222.231,94 lei, pe numele BRD Groupe Societe Generale SA, în valoare de 100 de milioane de lei.

Data emisiunilor titlurilor de stat va fi 04 august 2014 iar data scadentă, 3 septembrie 2014. Pentru emisiunile de titluri de stat care se vor efectua ulterior, în limita plafonului stabilit, datele de emisiune și scadență se vor menționa în Prospectele de emisiune a titlurilor de stat.
‘În prima zi bancară imediat următoare datei scadenței emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire, se pot prezenta la ghișeele CEC BANK SA sau BRD Groupe Société Générale SA după caz, în vederea punerii la dispoziția acestora a sumelor cuvenite’, se mai arată în proiectul de act normativ.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with