Image 1
Image 2

Transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor UE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

A fost publicată  Hotărârea Guvernului României nr. 1.319 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. Potrivit art. 5 din norme, funcţionarul Uniunii Europene prezintă instituţiei europene competente documente în original sau în copie, certificată pe fiecare filă ca fiind conformă cu originalul, care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi drepturile salariale aferente. Pensia de transfer se calculează prin aplicarea modului de determinare a cuantumului pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii din România.

1 comentariu

Lasă un răspuns

Connect with