Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

AGRICULTURĂ ROMÂNEASCĂ

APIA redefinește hectarul eligibil, parcelele agricole, respectiv parcelele de referinţă

APIA redefinește hectarul eligibil, parcelele agricole, respectiv parcelele de referinţă
După cum sublinia zilele trecute publicaţia Agroinfo, Ghidul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), valabil pentru acest an, definește ce înseamnă hectar eligibil la plata subvențiilor APIA, parcelă agricolă, parcelă de referință.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Hectar eligibil 

 

Hectar eligibil înseamnă orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată şi pentru o activitate neagricolă, dar care prin intensitatea, natura, durata şi calendarul activităţilor neagricole nu îngreunează activitatea agricolă, potrivit pct. 4.1.3.1 din PS 2023-2027; sau orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în cadrul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a) sau în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă prevăzută la titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 şi care face obiectul unui angajament asumat de un fermier în temeiul art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau al art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1) – (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau art. 70 ori art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/2.115; sau18/03/2024 – litera a fost modificată prin Hotărâre 208/2024 – elementele neproductive care sunt prevăzute în GAEC 8 din cadrul PS 2023-2027, numai în cazul în care se cumulează cu situaţiile prevăzute la lit. a) sau c).

 

Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil prevăzută la alin. (2) în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.116.

 

Parcelă agricolă 

 

Înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă. În cadrul unei parcele agricole pot exista una sau mai multe subparcele cu culturi distincte, care fac parte din aceeaşi categorie de folosinţă, culturi care pot fi modificate de la un an la altul.

 

Parcelă de referinţă 

 

Reprezintă o suprafaţă delimitată geografic şi identificată în mod unic, denumită bloc fizic, înregistrată în sistemul de identificare a parcelelor agricole menţionat la art. 68 din Regulamentul (UE) 2021/2.116. O parcelă de referinţă conţine o unitate de teren care constituie suprafaţă agricolă, astfel cum este definită la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2021/2.115.

 

După caz, o parcelă de referinţă conţine şi suprafeţe neagricole considerate eligibile de statele membre pentru primirea sprijinului pentru intervenţiile bazate pe suprafaţă menţionate la art. 65 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.116.
Într-o altă ordine de idei, micii crescători de animale sunt supărați că le este aproape imposibil să acceseze eco-schema PD 27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

 

“Măsura PD 27 nu este ușor de accesat. APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) ne trimite la DSV (Direcția Sanitară Veterinară n.r.) pentru un cod de exploatație nou pentru tabăra de vară. Trebuie autorizație sanitar veterinară, iar persoanele fizice nu o pot obține. Nimeni nu știe cum se face. Am fost două zile la APIA și DSV Bistrița.

 

Dacă puteți ajuta la clarificările acestei situații, vă rog din suflet să ne ajutați. La Bistrița, nimeni nu a reușit să bifeze acest pachet,” a scris publicației amintite un crescător de bovine care și-ar fi dorit să acceseze această schemă însă, pasat de la o instituție la alta, este gata să renunțe.

 

CITEȘTE ȘI:

 

Ministrul Florin Barbu a solicitat comisarului european pe agricultură Wojciechowski tratament egal pentru toţi fermierii

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns