Image 1
Image 2

ACTIVITATEA DE ECARISARE

Bugetele consiliilor județene vor fi suplimentate pentru a acoperi costurile de neutralizare a cadavrelor de animale

Bugetele consiliilor județene vor fi suplimentate pentru a acoperi costurile de neutralizare a cadavrelor de animale
Ani la rând, crescătorii de animale, în mod expres gospodăriile populaţiei, au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte ecarisarea.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Mai exact, fermierii erau obligaţi să suporte din veniturile proprii cheltuielile privind transportul şi neutralizarea animalelor moarte în gospodărie.

 

 

Nu de puţine ori, costurile de transport şi de neutralizare erau mai mari decât preţurile animalelor înainte de moarte. Pierderea era de regulă dublă. În aceste condiţii, după închiderea aşa numitelor puţuri seci, pe toate câmpurile se găseau resturi de animale moarte.

 

Pentru a evita această situaţie care putea conduce la adevărate catastrofe ecologice, iată că guvernanţi au readus în actualitate necesitatea susţinerii activităţii de ecarisare, inclusiv în ceea ce priveşte  susţinerea financiară.

 

Nu de puţine ori sau, în urma accidentelor auto şi/sau feroviare, zeci, poate sute de animale au murit. Era peste puterea financiară a proprietarului de a suporta cheltuielile de ecarisare.

 

 

Ordonanță lămuritoare

 

 

Subiectul a revenit în actualitate. Noua Ordonanță de Urgență aprobată de Guvern vizează activitatea fermelor de creştere a animalelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală.

 

Ministerul Agriculturii a anunțat că în ședința Guvernului din 16 februarie 2024 a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru modificarea OG 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia.

 

Potrivit MADR, prezentul act normativ vizează corelarea legislației naționale cu cea europeană, respectiv Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Totodată, prin această ordonanță se creează temeiul legal la nivel național pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 24/2026, care să cuprindă categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar în baza prevederilor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale.

 

Beneficiile estimate prin aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul act normativ au în vedere stabilirea cadrului legal care să reglementeze condiţiile sanitar-veterinare şi de mediu privind funcţionarea unităţilor de creştere a animalelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, neutralizarea și transportul subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în caz de epizootii, precum și resursele financiare necesare consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru realizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia.

 

Potrivit noii OUG 8/2024, publicată deja în Monitorul Oficial 135/16 februarie 2024, „(7) Pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul 1, secțiunea 1.2.1.4 «Ajutoare pentru animale moarte» din Comunicarea Comisiei — Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale (2022/C485/01).”

 

CITEȘTE ȘI:

Un fermier din Terebeşti a vândut animale fără documente

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with