Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

Cine şi când trebuie să depună declaraţia 222

Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

ANAF informează persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice, care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate că au obligaţia completării formularului 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i.

¤ Obligaţie

 

În categoria persoanelor care au obligaţia să depună declaraţia informativă sunt cuprinse: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România etc.

¤ Declarare

Pentru procurarea formularului 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate”, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii;
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de care aparţin de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

Declaraţia se completează în două exemplare:
– originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul;
– copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.

Pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România se completează şi se depune câte o declaraţie.

¤ Termen de depunere

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la acest moment.

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns