Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

Codul de etică prevede interzicerea meditaţiilor cu propriii elevi contra unor avantaje materiale

Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, pus în dezbatere publică de MECTS, prevede interzicerea meditaţiilor cu propriii elevi, contra unor avantaje materiale, interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale, dar şi responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.


De asemenea, codul interzice fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii, solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte, traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare dar şi colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.).

Actul pus în dezbatere publică pentru 30 de zile de către MECTS interzice implicarea elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora şi prevede excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.

“În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin: supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni, interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor, asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual”, prevede proiectul de cod de etică. AGERPRES

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns