Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

BANI PENTRU FERMIERI

Condiţii de acordare a stimulentelor financiare ca urmare a păşunatului extensiv a animalelor

Condiţii de acordare a stimulentelor financiare ca urmare a păşunatului extensiv a animalelor
În dorinţa legitimă de valorificare superioară a masei vegetale de pajiştile permanent, guvernanţii au găsit modalitatea de stimulare a fermierilor crescători de animale, ....
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

…. în mod expres  de bovine, care vor respecta o serie de norme privind păşunatul. În cazul păşunatului extensiv, se vor acorda sume în bani calculate la nivelul Unităţii Vită Mare – UVM şi încărcătura asigurată pentru fiecare hectar de păşune.

Crescătorii de bovine beneficiază, începând cu acest an, de o plată suplimentară APIA legată de pășunarea animalelor. Condițiile de eligibilitate sunt incluse în Ordinul MADR 106/19 martie 2024.

Iată câteva din reglementările menţionate de publicaţia Agroinfo, care odată ce vor fi respectate, vor contribui la creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate.

 

 

“Art. 75 – Sprijinul aferent intervenției PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate, eco-schema PD-27, se acordă ca plată anuală pe unitate vită mare, în baza angajamentelor asumate voluntar de beneficiari, conform art. 31 alin. (7) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/2.115 pentru compensarea parțială a pierderilor de venit suportate de beneficiari ca urmare a respectării cerințelor specifice, așa cum sunt stabilite în fișa intervenției prevăzute la cap. 5.1 din PS 2023-2027.

Art. 76 – Condițiile de eligibilitate pentru eco-schema PD-27 trebuie îndeplinite în mod cumulativ, astfel:
a) beneficiarul eco-schemei PD-27 se încadrează în categoria fermierilor activi și este crescător de animale; b) beneficiarul deține o exploataţie de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare; c) beneficiarul deține animale din specia bovine, înregistrate în BND, care vor fi exploatate în sistem extensiv pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare.

 

 

Art. 77. – Condiționalitatea prevazută în Ordinul nr. 54/2023, se respectă la nivelul întregii exploatații agricole pe întregul an calendaristic.

Art. 78. – Angajamentele depășesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11.

Art. 79. – (1) Pentru a beneficia de sprijinul aferent eco-schemei PD-27 fermierii trebuie să respecte următoarele cerinţe specifice: a) asigură încărcătura de bovine de 1 UVM/ha; b) asigură pășunatul bovinelor cel puțin 120 de zile (timp de cel puțin 6 ore pe zi) din anul de angajament; (2) Plata compensatorie prevăzută la art. 75 se acordă pentru îndeplinerea angajamentelor prevăzute la art. 78; (3) Animalele pentru care se solicită eco-schema PD-27 nu pot face obiectul PD-07 și PD-08 în același an de angajament.

Art. 80. – (1) Documentul care atestă îndeplinirea cerinţelor specifice şi care se depune împreună cu decontul justificativ este copia caietului de pășunat din care să rezulte numărul parcelei, număr bloc fizic, denumire localitate, suprafața parcelei, data de pășunat, efectivul de bovine pe categorii de vârstă și perioada de pășunat; (2) Decontul şi documentul specific se depun anual, respectiv în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea desfăşurată în perioada de pășunat din angajament.

 

 

Art. 81. – (1) Fermierii care nu respectă condițiile de eligibilitate, menționate la art. 76, nu sunt eligibili pentru eco-schema PD-27; (2) Nerespectarea prevederilor art. 78 și art. 79 se sancționează conform dispozițiilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2023 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil intervenţiilor şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor de plată începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare; (3) Nerespectarea normelor privind condiționalitatea se sancționează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dzevoltării rurale nr. 393/2023 privind aprobarea Sistemului de sancţiuni administrative pentru condiţionalitate începând cu anul de cerere 2023, cu modificările și completările ulterioare.

 

CITEȘTE ȘI:

 

În acest an, Ministerul Agriculturii va reduce ANT-ul pentru bovinele de lapte

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns