Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

SPRIJIN PENTRU ABSOLVENȚI

Indemnizație de șomaj și prime de inserție în România

Indemnizație de șomaj și prime de inserție în România
Absolvenții care se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 1 an pot lua o primă de inserţie de 1.980 de lei.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

 

 

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, conform legislației în vigoare, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, se precizează în comunicat.

 

 

După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă, aceştia pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare pentru o perioadă de 6 luni.

 

 

Valoarea Indicatorul Social de Referință (ISR) s-a majorat, de la 01 martie, de la 598 de lei la 660 de lei, astfel că indemnizația lunară de șomaj ar urma să fie de 330 de lei. Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, conform ANOFM.

 

 

Absolvenții care se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 1 an pot lua o primă de inserţie de 1.980 de lei. „Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din raza cărora îşi au domiciliul şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002”, precizează ANOFM.

 

 

Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc următoarele condiții, potrivit ANOFM: „sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

 

 

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții prevăzuți la lit.a) trebuie să se înregistreze, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în evidențele AJOFM sau a unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă.

 

 

Ajutorul se acordă la cerere

Actele necesare înregistrării în evidenţele AJOFM: actul de identitate; actele de studii și de calificare în original; curriculum vitae, întocmit conform modelului comun aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 11 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu nr. 286/17.02.2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002. Documentul este pus la dispoziție de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau poate fi accesat aici: Model declarație (format editabil), Model declaratie (pdf)

 

 

Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată, dar nu mai târziu de 12 luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii. (Cerere în format editabil)

 

CITEȘTE ȘI: Guvernul anunță majorarea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav începând din iulie

 

 

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns