Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

HĂRȚUIRE SEXUALĂ

Parlamentarii analizează extinderea incriminării

Parlamentarii au în atenție un proiect de lege ce vizează modificarea Codului Penal, cu scopul de a extinde incriminarea privind hărțuirea sexuală și instituirea unor variante agravate ale acestei infracțiuni.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

În situațiile în care hărţuirea sexuală are loc în cadrul unei relaţii de muncă sau a unei relaţii similare, va fi aplicată o sancțiune care variază între 6 luni și un an de închisoare, sau amendă, atunci când hărţuirea sexuală este comisă de către personalul didactic sau nedidactic din învăţământul preuniversitar sau universitar, împotriva unui elev sau student. Pedeapsa variază între 6 luni și 2 ani de închisoare.

Este vorba despre propunerea legislativă intitulată „Zero toleranţă pentru hărţuirea sexuală în şcoli şi universităţi” – pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal. Din expunerea motivelor  la acest proiect de lege, aflăm că acesta modifică definiţia infracţiunii definite la art.223 din Noul Cod Penal, instituind o formă simplă şi două agravante.

„Forma simplă a infracţiunii de Hărţuire sexuală: „(1) Pretinderea, în mod repetat, de favoruri de natură sexuală, dacă prin aceasta victima a fost intimidată, pusă într-o situaţie umilitoare sau i-a fost cauzată o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Se asimilează hărţuirii sexuale utilizarea, chiar pentru o singură dată, a oricărei forme de presiune gravă cu scopul real sau aparent de a obţine un act de natură sexuală, fie în favoarea autorului faptelor, fie în favoarea unei alte persoane, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

Noua formulare adaugă claritate textului de lege, reglementând şi situaţiile în care fapta constituie infracţiune chiar şi în absenţa caracterului repetitiv al acţiunii şi adăugând în conţinutul infracţiunii sintagma „sau îi cauzează o stare de temere”, întrucât actele de hărţuire sexuală generează deseori o stare de temere, mai degrabă decât o stare de umilire. Pedeapsa pentru forma simplă a infracţiunii de Hărţuire sexuală este aceeaşi ca în cazul infracţiunii reglementate la art. 208 – Hărţuirea. Eliminarea din forma simplă a infracţiunii a condiţiei ca fapta să se fi petrecut într-o „relaţie de muncă sau similară” ancorează hărţuirea sexuală în realitatea de zi cu zi, faptele de hărţuire sexuală putând apărea oriunde: pe stradă, într-un grup de persoane, în medii academice, chiar şi în cadrul familiei, nu doar în cadrul unei relaţii de muncă sau similare.

Depunerea unei plângeri prealabile pentru o faptă de hărţuire sexuală (şi nu hărţuire sau ameninţare), deschide posibilitatea, în cazul unei condamnări penale, a înscrierii agresorilor în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, reglementat prin Legea nr. 118/ 2019, fapt care contribuie la funcţia de prevenire a săvârşirii de infracţiuni a pedepsei penale. La forma simplă a hărţuirii sexuale se adaugă două agravante, întemeiate pe natura raportului dintre făptuitor şi victimă, care plasează victima într-o stare mai accentuată de vulnerabilitate, inhibându-i capacitatea de reacţie, de teama unor repercusiuni nedorite.

Prima agravantă: „(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(l) afost săvârşită în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare sancţionată CU pedeapsa închisorii de la 6 luni la un an sau cu amendă (aceasta este pedeapsa prevăzută actualmente pentru infracţiunea de hărţuire sexuală). A doua agravantă:,, (4) Dacă fapta prevăzută la alin.(l) şi (2) a fost săvârşită de către un personal didactic sau nedidactic din învăţământul preuniversitar, respectiv de către un personal didactic şi de cercetare sau de către un personal didactic şi de cercetare auxiliar din învăţământul universitar, împotriva unui elev, respectiv student pedeapsa fiind închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

V. Lăpușeanu

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns