Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

Profesorii isi pot depune dosarele pentru gradatia de merit pana pe 11 aprilie

Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol
Cladirea Inspectoratului Scolar
Cladirea Inspectoratului Scolar

Principalul criteriu este cel al activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa

Perioada evaluata pentru acordarea gradatiilor de merit in sesiunea 2012 este cuprinsa intre 1 septembrie si 31 august.

 

Data limita la care directorii de scoli depun dosarele la inspectorat este 11 aprilie.

 Criterii de evaluare

 Cel mai important criteriu este cel al activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, unde se pot obtine 50 de puncte, adica jumatate din totalul de 100 de puncte. Celelalte trei criterii sunt: criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – 30 puncte; criteriul privind participarea la proiecte – 15 puncte; criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe – 5 puncte.

Detalierea punctajelor aferente criteriilor a fost realizata de comisia paritara de la nivelul Inspectoratului Scoar Judetean, pana pe 15 martie.

 Documente obligatorii la dosar

 Dosarul privind acordarea gradatiei de merit va cuprinde cel putin urmatoarele documente obligatorii: raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate in perioada 1 septembrie 2007 – 31 august 2011, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare elaborata de inspectoratul scolar; aprecierea sintetica a consiliului profesoral asupra activitatii candidatului; aprecierea directorului unitatii de invatamant.

Calendarul acordarii gradatiilor de merit – sesiunea 2012

Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivel de inspectorat scolar: 1-15 martie; Depunerea dosarelor la registratura inspectoratului scolar: 15 martie-11 aprilie; Analiza dosarelor de inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului: 12-20 aprilie; Verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului: 25 aprilie-4 mai; Verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale: 25 aprilie-5 mai; Aprobarea listei cuprinzand punctajele, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar: 8-11 mai; Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar: 14 mai; Depunerea contestatiilor: 16-18 mai; Solutionarea contestatiilor: 21-24 mai; Validarea rezultatelor finale si afisarea acestora: 26 mai; inaintarea la Ministerul Educatiei, in vederea emiterii ordinului ministrului, a tabelului nominal cu personalul didactic validat: 30-31 mai; Emiterea ordinului ministrului educatiei: 30 iulie.

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns