Image 1
Image 2
Recomandat
Asociația Standarde pentru Baia Mare, Anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare

Asociația Standarde pentru Baia Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, b-dul Republicii nr. 8, județul Maramureș, titular al proiectul Centru de Zi și de Asistență și Recuperare – Sfântul Alexandru din localitatea Dindești , județul Satu Mare, propus a fi amplasat în localitatea Dindești, strada Sikator, nr. 184, județul Satu Mare. Anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet http://[email protected] Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.