Image 1
Image 2
Recomandat
SOMAȚIE

În baza încheierii civile pronunțate de Judecătoria Negrești Oaș, în data de 25.10.2023, în dosar nr. 1041/266/2022, având în vedere că reclamantul Pop Vasile, domiciliat în comuna Bixad nr. 296, județul Satu Mare, invocă dobândirea proprietății prin uzucapiune asupra terenului identificat Lot 6 în suprafață de 2102 mp, din locul numit Acasă, se emite prezenta somație. Facem precizarea că toți cei interesați sunt somați să facă opoziție cu privire la imobilul din litigiu, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emitere se va trece la judecarea cererii.