Image 1
Image 2

CAREI 1919

25 mai 1919: Regele Ferdinand a fost întâmpinat la Carei de 4 mirese din Oaş

Regele Ferdinand la Careii Mari cu 4 mirese
Periplul Suveranilor este descris amănunţit în volumul “Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria”
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol
Regele Ferdinand la Careii Mari cu 4 mirese
Regele Ferdinand la Careii Mari cu 4 mirese

Periplul Suveranilor este descris amănunţit în volumul “Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria”

 

A fost publicat nu demult un volum care prezintă interes pentru sătmărenii iubitori de istorie. Se intitulează “Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria” (Editura Haco Internaţional, Ghimbav, 2011) şi este realizat de doi autori, Emil Stoian şi Sebastian Măluşelu.

Remarcabil ca ţinută tipografică, volumul are o mare valoare documentară. Se recuperează o mică parte dintr-un timp norocos al istoriei naţionale, acel interval de şapte decenii, din vremea Regalităţii, cel mai constructiv şi fertil segment al istoriei noastre, epocă decisivă pentru devenirea fiinţei naţionale, dar mai puţin cunoscută în esenţialitatea sa de publicul larg.

Traseul ardelenesc al Suveranilor

 

Cei doi autori şi-au împărţit volumul în două părţi aproape agale. Mai întâi, au redactat un studiu în care e descris periplul Suveranilor, de la Bucureşti (22 mai 1919) spre Predeal, Braşov, Oradea, continuând prin Bekescsaba (Ungaria), apoi prin Carei, Satu Mare, Baia Mare, Jibou şi aşa mai departe, vizita încheindu-se la Bucureşti la 2 iunie 1919. Sunt prezentate documente şi articole de presă despre un drum cu o pronunţată încărcătură simbolică – întâlnirea cu transilvănenii reuniţi în hotarele naţionale fireşti. Momentul era festiv, dar şi dramatic, şi merită o privire retrospectivă. Regele era cap al oştirii care asigura stabilitatea zonei, România fiind chemată de Europa să pacifice Ungaria agresată de bolşevici, transformată în Republica Sovietică Ungaria de trupele lui Bela Kun cu sprijinul lui Lenin, care ameninţa România. Va urma atacul împotriva ţării noastre început la 19/20 iulie 1919, apoi riposta armatei române cu pierderi considerabile: 188 de ofiţeri şi 11 478 de soldaţi români morţi. La 3 august este însă eliberată Budapesta iar administraţia asigurată de armata română se va prelungi 9 luni, după care urmează retragerea încheiată la 28 martie 1920.

Partea a doua a volumului reproduce aproximativ două sute de fotografii în sepia, documente expresive şi de multe ori adevărate opere de artă fotografică aşa cum este spre exemplu cea intitulată “Regina Maria-Mama răniţilor” (p.107), capodoperă a scrierii cu lumină.

Atât citatele, preluate din presa vremii, cât şi fotografiile evocă demnitatea unui popor care se ridică din ţărâna tăcerii de până atunci, voinţa lui de unire fiind documentul cel mai greu în restabilirea adevărului la 1 Decembrie 1918. Volumul este în totalitate un vibrant omagiu adus lui Ferdinand I, supranumit simplu Întregitorul, ca un simbol care umple zările cu lumina speranţelor împlinite.

 

Nouăsprezece fotografii de la Careii Mari

 

Spre bucuria sătmărenilor, Suveranii au fost şi în părţile noastre, la Carei. Oraşul a fost vizitat la 25 mai, devenind un Ierusalim al recunoştinţei, întrucât au venit aici la o jumătate de an de la Marea Unire reprezentanţi din tot ţinutul nord-vestic, repetându-se într-un fel participarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Era un moment încărcat de emoţionantă rememorare.

Un martor ocular şi activ din Hotoan, “parochulu locului” Vasiliu Pătcaşiu descrie cu patos în cronica sa care merită să fie menţionată aici în treacăt primirea de la “Carăi” a Suveranilor, care vor trece în ziua următoare prin Sătmar spre Baia Mare. El surprinde priveliştea “sublimă” a unei zile care “va fi eternizată pe vecie în istoria neamului românesc”. Iată un scurt fragment: “Primirea grandioasă ce i s-a făcut familiei regale române, numai în poveşti are păreche. Au fost de faţă peste 12 mii ostaşi de toată branşa iar poporul adunat de toate clasele din comitatele Sătmar, Chioar, Ţara Oaşului, Maramureş şi Sălaj în număr peste 30 mii /(…)/ Fie binecuvântată ziua măreaţă şi de vecinică dulce amintire.” (Vasile Pătcaşiu, “Din Cronica Hotoanului”, Ed. Citadela, Satu Mare, 2012, pp. 167-169).

În volum, popasul careian este bine reprezentat fotografic, fiindu-i consacrate 19 piese. E de presupus că arhivele posedă mult mai multe.

Suveranii au fost întâmpinaţi de Iuliu Maniu, fiind de faţă reprezentanţi ai tuturor confesiunilor religioase, fără excepţie. Despre oraş, Regina notează cuvinte admirabile. Amintindu-şi cu încântare de frumuseţea acestui oraş de câmpie, de sufletul locuitorilor, de buna primire, de frumuseţea Castelului Carolyi. Remarcă aerul cosmopolit, frumuseţea centrului, dar mai ales umanitatea acestui mic burg româno-maghiaro-şvăbesc. Remarcă feţele de ţărani veniţi din satele satelit, oameni crescuţi din untul unei câmpii binecuvântate. Cuvintele Reginei despre Careii Mari sunt de-a dreptul nişte declaraţii de dragoste. S-a întâmplat însă că şi sătmărenii şi careienii “au uitat” să restabilească denumirea unor străzi care purtau numele Reginei Maria, un simbol (şi el!) al rezistenţei din Primul Război Mondial şi al Unirii.

 

Mirese din Oaş îmbrăţişate de Regii României – un arc peste milenii

 

Printre fotografiile publicate, cinci îi surprind pe solii Ţării Oaşului, bărbaţi şi femei uşor de recunoscut după costumul tradiţional specific.

La pagina 147, o imagine excelează prin încărcătură evocatoare. Ea cere mai multă zăbavă. Se intitulează simplu “Careii Mari, 25 mai” şi include un citat din Regina Maria: “Aici unele fete tinere (mirese) şi-au elaborat o construcţie pe cap, un fel de cunună de flori din lână împletită cu panglici şi mărgele, iar părul lor era împletit într-un fel de coadă ca o reţea, lăsată pe spate, care, probabil, necesită ore întregi de făcut” (Apud: Maria, Regina României, “Însemnări zilnice”, vol. I, p. 189).

Dacă în toate celelalte, cuplul regal transmite o distincţie suverană, forţă şi o solidaritate luminoasă, de data aceasta, chipurile celor doi sunt încărcate de admiraţie, de surpriză, de viu interes. Ochii le surâd fericiţi, plini de frumuseţe şi bucurie, revărsând căldură protectoare.

Sunt patru mirese. Frumoase, suple, graţioase. Uneia i se vede faţa. Celelalte trei “se văd” doar în ochii Suveranei, încântată de cromatica exuberantă a veşmintelor. Tinerele sunt în celebrele sarici de lână albă, gubele tradiţionale de nuntă, simbolizând căldura pe care o întreţine femeia în spaţiul domestic. Desigur nu lipsesc cununile de mirese, de împărătese, cu sutele de împletituri măiestre, pe care Regina Maria, impresionată, o descrie cu uşoară stângăcie, dar atât de frumos.

Regina pare a le sorbi din ochi, fermecată de ceva ce nu mai văzuse, ea care a făcut asemenea celebrei Carmen Sylva un adevărat cult din costumul popular românesc din toate ţinuturile, purtând ia românească în Europa şi peste Ocean. Ce au vorbit, ce le-a întrebat, ce au răspuns – nu ştim, dar imaginea este mai puternică decât cuvântul, fiind realitatea însăşi.

De unde sunt miresele, de unde provin solii Oaşului nu se specifică. Poate se vor descoperi consemnări în arhivele parohiilor… Vor fi fost din Bătarci sau Tarna Mare, abia revenită la sânul mamei, judecând după pozele lăsate de Laszlo Aczel şi descoperite de cercetătorul ţinutului oşenesc, Ovidiu Dacian Molnar. Poate din Bixad sau, mai degrabă, din Prilog şi Racşa, sate apropiate de mocăniţa “Juji” care trecea prin Oraşu Nou spre Satu Mare şi Carei. Poate au fost conduse de preotul Alexandru Băban din Prilog sau de soţia popii Andron din Racşa, Ghizela. Oricum, sunt nişte reprezentante ale unui spaţiu, sunt o sinteză de frumuseţe şi de istorie a Ţării Oaşului, de la Moişeni la Şirlău, de la Viile Medieşului la Văgaş…

Oşenii veniţi la Carei, aflaţi azi, la aproape un secol de la eveniment, în lumea de dincolo, au realizat în 1919 un arc peste milenii. Aceşti încăpăţânaţi de la hotarul nord-vestic al românităţii, descendenţi ai dacilor liberi, războinici retraşi în Nord, după ce l-au pierdut tragic la anul 106 d. Hr. pe Decebal, iată că şi-au regăsit Regele la 1919, după aproape două milenii, în persoana lui Ferdinand I cel Loial. Urmaşii celor ce n-au putut fi protejaţi de Zamolxe, au aflat îndurare la Dumnezeu, ca semn că istoria mai şi repară unele nedreptăţi.

Fotografiile sunt fragmente din istoria vie a locului, cu personaje ilustre. Frumuseţea oamenilor e dată şi de bogăţia de frumuseţi ale lumii, pe care ei le distilează prin lumina ochilor şi le aşează în fagurii sufletului. Fotografiile au fost realizate în alb şi negru, dar zâmbetul din ochii Suveranilor Întregitori transmit privitorului toate culorile curcubeului.

 

Un grup statuar în… bronz

 

Careii au primit prin timpuri aura spirituală a simbolurilor. Ce destin, amplificat de un Carol medieval, după ce pe la Moftin, la câţiva paşi, strălucise armura lui Mihai Viteazul!

Este un oraş de câmpie, în primul rând adânc, bătătorit de paşii atâtor personalităţi din vremuri vechi sau noi, înţânat până în măduva adâncă a gliei. Ridicat spre cer de imaculata ţâşnire a catedralelor, el este, în al doilea rând, un oraş deschis, al verticalei, înălţat de înaripatele rotiri ale psalmilor ale pricesnelor…

Şi dacă aici (sau în altă parte a judeţului) se va face vreodată un ansamblu sculptural, iată ce s-ar putea transfigura în metal: Regele, Regina şi cele patru mirese. Aici, lângă Monumentul lui Gheza Vida ridicat în onoarea Ostaşului Român care la 25 Octombrie 1944, ziua Regelui Mihai, nepotul lui Ferdinand I, şi-a dedicat jertfa acestor simboluri. Pentru a arăta cum se împleteşte istoria! Un asemenea grup statuar, fiinţând în talerul balanţei, ar pune în echilibru într-un mod fericit, pe linia de vest, ca două fructe ale artei, grupul arădean al generalilor războinici cu cel al Mireselor care stau paşnic de vorbă cu Suveranii României întregite. Un echilibru estetic, simbolic, de durată taumaturgică. Pentru că, turnate sau cioplite din materia inepuizabilă a frumuseţii sufleteşti şi din gustul libertăţii, statuile ţin în echilibru spaţiul. Dar cine ar putea sculpta un zâmbet, mai ales când acela e al Reginei Maria?

Volumul “Întâia vizită în Transilvania a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria” este un document patriotic. El readuce în sufletele românilor ceea ce propaganda a tot izgonit decenii la rând, apoi a evitat să repare: fidelitatea românilor faţă de Patrie şi Rege.

Ioan Nistor

 

Citește și :

Proteste la dezvelirea bustului Regelui Ferdinand din Carei

 

1 comentariu

  1. …si frumosul grup statuar oricum nu ar putea fi amplasat in frumosul CAREI pana primaria UDMR respinge orice simbol romanesc..
    bustul regelui Ferdinand si al marelui Ionel Bratianu,executate din alte fonduri decat cele locale,stau in depozite prafuite,pana cand primarii UDMR vor evolua de la ev mediu la societatea proeuropeana.

Lasă un răspuns

Connect with