Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE

Acces la servicii medicale de prevenție

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)
Pentru a veni în sprijinul persoanelor asigurate și neasigurate, reglementările din actele normative aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate (...)
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

(…) (Hotărârea de Guvern nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului –cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1857/441/2023 privind aprobarea pachetelor de servicii și Contractului-cadru care reglementează condițiileacordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare), în ceea ce privește asistența medicală primară, au ca obiectiv prioritar asigurarea accesului la servicii medicale de prevenție.

În contextul celor de mai sus în cadrul pachetului minimal și pachetului de bază în asistența medicală primară se disting următoarele servicii de prevenție:

I.Consultații preventive periodice active oferite persoanelor cu vârsta între 0-18 ani:

Investigații paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:

a. Vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani inclusiv:

1. Pentru screeningul anemiei:

• Hemoleucograma completă

• Feritină

2. Pentru screeningul rahitismului:

• Calciu seric total

• Calciu ionic seric

• Fosfor

• Fosfatază alcalină

b. Vârsta cuprinsă între 6 ani şi 9 ani inclusiv

Pentru screeningul sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de masă corporală – (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială

• Proteine totale serice

• LDL colesterol

• Trigliceride serice

• Glicemie

• TGP

• TGO

• TSH

• FT4

c. Vârsta cuprinsă între 10 ani şi 17 ani inclusiv

1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de masă corporală – (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială

• LDL colesterol

• Trigliceride serice

• Glicemie

• TGP

• TGO

• TSH

• FT4

2. Pentru screening BTS (după începerea vieţii sexuale)

• VDRL sau RPR

3. Pentru screeningul anemiei pentru persoane de sex feminin:

• Hemoleucograma completă

• Feritină

 

II. Consultații preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimtomatic:

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenţie sunt:

a. pentru adultul asimptomatic cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 ani

• Hemoleucogramă completă

• VSH

• Glicemie

• Colesterol seric total

• LDL colesterol

• Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe

• TGO

• TGP

•determinarea raportului albumină/creatinină în urină (RACU)

 

b. pentru femeia cu vârsta între 18 şi 39 ani care planifică o sarcină

• senologie imagistică

• examen Babes-Papanicolau la 2 ani

• VDRL sau RPR

c. pentru adultul asimptomatic cu vârsta de 40 de ani şi peste

• Hemoleucogramă completă

• VSH

• Glicemie

• Colesterol seric total

• LDL colesterol

• Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe

• PSA la bărbaţi

• TGO

• TGP

•determinarea raportului albumină/creatinină în urină (RACU)

• senologie imagistică TSH şi FT4 la femei

 

III. Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni cronice pentru persoane cu vârsta între 40 și 60 ani

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru prevenție sunt:

• Hemoleucogramă completă

• VSH

• Glicemie

• Colesterol seric total

• LDL colesterol

• Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe

• PSA la bărbaţi

• TGO

• TGP

• determinarea raportului albumină/creatinină urinară (RACU)

• senologie imagistică,

• TSH şi FT4 la femei

 

IV.  Consultații preventive de depistare precoce a unor afecțiuni cronice pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani:

Investigaţiile paraclinice recomandate pentru adultul cu vârsta de peste 60 de ani, pentru depistarea precoce a unor afecțiuni sunt următoarele:

• Hemoleucogramă completă

• VSH

• Glicemie

• Colesterol seric total

• LDL colesterol

• Creatinina serică cu determinarea ratei de filtrare glomerulară estimată – RFGe

• examinare DXA

• PSA la bărbaţi

• TGO

• TGP

• determinarea raportului albumină/creatinină urinară

• senologie imagistică, examen Babes-Papanicolau la 2 ani la femei simptomatice, TSH şi FT4 la femei.

Evaluarea complexă a riscului individual în funcție de vârsă/sex se realizează prin consultație,  investigații specifice pe grupe de vârstă/sex, în funcție de decizia medicului

Aducem în atenție faptul că medicul stabilește ce investigații paraclinice sunt necesare din lista de investigații afarentă oricărui tip de consultație de prevenție (prevăzută în Anexa 1 la Ordinul nr.1857/441/2023) dacă în anul în care se acordă consultații preventive de evaluare a riscului individual, nu a efectuat investigațiile apreciate ca fiind necesare.

Pentru recomandarea de investigații paraclinice persoanelor neasigurate, medicul de familie nu va utiliza formularul de recomandare utilizat în sistemul asigurărilor soaciale de sănătate, având în vedere că investigațiile paraclinice nu se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Prin urmare, unui pacient îî pot fi recomandate un număr diferit de investigații paraclinice în urma consultației de prevenție acordate de către medicul de familie, ca o consecință a actului medical propriu.

 

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Implementare sistem fotovoltaic de 260 kW

Anunț finalizare implementare proiect

Implementare sistem fotovoltaic de 260 kW

SC METAMOB SRL, cu sediul în : str. Aurel-Vlaicu, nr. 102-106, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, cod postal 440122, România, anunta finalizarea proiectului cu titlul „Implementare sistem fotovoltaic de 260 kW”, co-finanțat prin Fondul de Coeziune, Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11:

LOCALE

În 2024, Cluj-Napoca are un buget record.

Emil Boc a prezentat cele mai importante proiecte de dezvoltare a municipiului pentru 2024. Primarul a precizat că meritul pentru cel mai mare buget din istoria orașului este al clujenilor și a administrației locale care a fost capabilă să atragă fonduri europene, pentru că ”înainte de a împărți, trebuie să produci”.