Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Este mult sau puţin? Media salariilor din Satu Mare a crescut la 5.732 de lei brut

Este mult sau puţin? Media salariilor din Satu Mare a crescut la 5.732 de lei brut
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Acasa
Asculta acest articol

Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare anunţă că media salariilor în judeţul Satu Mare este tot mai mare de la lună la lună. În ultimul an, media salariului brut a crescut cu peste 500 de lei în judeţul Satu Mare.

Conform unui raport al DJS Satu Mare, câştigul salarial mediu brut în luna martie 2023, în judeţul Satu Mare a fost de 5.732 de lei, în creştere cu 275 de lei faţă de luna precedentă şi mai mare cu 516 de lei faţă de luna martie a anului 2022.

Câştigul salarial mediu net în luna martie 2023, în judeţul Satu Mare a fost de 3.628 lei, mai mare cu 180 lei comparativ cu luna anterioară şi cu 390 lei mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2022. Efectivul salariaţilor din judeţul Satu Mare, la sfârşitul lunii martie 2023 a fost de 86619 persoane, în creştere cu 371 persoane comparativ cu sfârşitul lunii februarie 2023 şi cu 1408 persoane mai multe faţă de luna corespunzătoare din anul 2022. Efectivul salariaţilor, in judeţul Satu Mare în perioada ianuarie 2022 – martie 2023.

Pe plan naţional

Pe plan naţional, Institutul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7.290 lei, cu 445 lei (+6,5%) mai mare decât în luna februarie 2023. Câştigul salarial mediu net a fost 4554 lei, în creştere cu 284 lei (+6,7%) faţă de luna februarie 2023. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (10989 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2430 lei).

Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,7%. Totodată, indicele câştigului salarial real a fost 101,0% în luna martie 2023 faţă de luna martie 2022.  Indicele câştigului salarial real a fost 105,6% în luna martie 2023 faţă de luna februarie 2023. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 236,5%, cu 12,5 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2023.

Salariul mediu a crescut şi datorită primelor ocazionale

În luna martie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/ proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/ diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 41,1% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 37,8% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 31,9% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);

• între 8,0% şi 16,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, telecomunicaţii, activităţi de editare, fabricarea băuturilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, extracţia minereurilor metalifere, tranzacţii imobiliare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport;

• între 5,5% şi 8,0% în colectarea şi epurarea apelor uzate, cercetare-dezvoltare, captarea, tratarea şi distribuţia apei, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, industria metalurgică, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, tăbăcirea şi finisarea pieilor (incl. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2023 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
• cu 10,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
• între 4,0% şi 5,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii.

În sectorul bugetar, în luna martie 2023, câştigul salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+6,8%), administraţie publică (+3,1%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+1,8%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă).

Ciornă automată

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with