Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Înscrierea la grădiniță și creșă pentru anul 2024

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică calendarul și proiectul de metodologie privind înscrierea copiilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2024-2025.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Acasa
Asculta acest articol

Etapa de reînscrieri, pentru copiii care au mai fost la grădiniță, are loc între 10 și 14 iunie, iar pentru cei care se înscriu pentru prima oară, între 17 iunie și 5 iulie, potrivit proiectului. Amintim că, de anul școlar trecut, grupa mijlocie este obligatorie la grădiniță.

 

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică calendarul și metodologia privind înscrierile și reînscrierile la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2024-2025. Prima oară încep reînscrierile, adică pentru copiii care au mai fost la grădiniță sau creșă, între 10 și 14 iunie 2024.

 

Cei care își înscriu copilul pentru prima oară, indiferent în ce grupă, o pot face pe 17 iunie – 5 iulie.

 

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2024 – 2025 în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.
Etapa de reînscrieri – între 10 și 14 iunie 2024: Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

 

Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.

 

În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

 

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri – 14 iunie, ora 14.

 

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri – 17 iunie și 5 iulie 2024: Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. 17 – 18 iunie 2024 (colectare cereri). 19 – 21 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune). 25 – 28 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a– a doua opțiune). 1 – 3 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune).

 

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri – 5 iulie, ora 14.

 

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri: 8-15 iulie.

 

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. 8 – 10 iulie 2024 (colectare cereri); 11 – 15 iulie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune); 16 – 18 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune); 19 – 23 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune).
Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri 25 iulie, ora 14.

 

Etapa de ajustări: 19-29 august 2024

 

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

 

La această etapă au acces următoarele categorii de copii: copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani; copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE; copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări – 30 august.

 

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 – 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu – 9 septembrie, ora 16.

 

CITEȘTE ȘI:

ANAF va verifica veniturile tuturor părinţilor la început de an şcolar

Ciornă automată

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns