Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

Reţeaua Patrimoniului Culinar din Carpaţi va conecta 5 regiuni transfrontaliere

Sigla Informatia Zilei
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Incepând din Aprilie 2012, Camera de Comerț , Industrie şi Agricultură in calitate de partener, lanseazã in Satu Mare proiectul “Reţeaua Patrimoniului Culinar din Carpaţi”. Proiectul este finanţat de cãtre Uniunea Europeanã în cadrul Programului Operational Comun de Cooperare Transfrontalierã Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Proiectul acoperã teritoriul regiunii Ivano-Frankivsk din Ucraina, judeţele Maramureş şi Satu Mare din România, regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungaria şi regiunea Kosice în Slovacia.

 

Beneficiarul acestui proiect este Asociaţia de Turism din Ivano-Frankivsk, proiectul avand drept parteneri Consiliul local Ivano-Frankivsk din Ucraina, Asociaţia EcoLogic, judeţul Maramureş, Camera de Comerţ si Industrie din Satu Mare, România, Camera de Comert şi Industrie din Slovacia şi Asociaţia Szamos-bazár din Ungaria. Parteneri asociaţi în acest proiect sunt Universitatea Tehnicã Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Administraţia regionalã de stat Ivano-Frankivsk si Reţeaua Patrimoniului Culinar European cu sediul în Suedia.

Mâncarea tradiţionalã şi sectorul gastronomic în cadrul regiunilor ţintă ale proiectului conecteazã numeroase comunitãţi rurale precum şi mici iniţiative private care activeazã în domeniul agriculturii tradiţionale, a serviciilor de furnizare de servicii de alimentație si turism. Aceste iniţiative reflectã metode tradiţionale locale de realizare a produselor culinare. Sectorul privat, impreunã cu colegiile şi şcolile de profil gastronomic reprezintã in prezent custozii secretelor patrimoniului culinar şi funcţioneazã drept canale de distribuţie a acestor cunoştinţe din domeniul culinar cãtre generaţiile viitoare.

Obiectivul general al proiectului il reprezintã conservarea si popularizarea rolului si diversitãţii produselor şi bucãtãriilor tradiţionale din regiunea Eurocarpaticã ca un catalizator pentru dezvoltare regionalã durabilã şi menţinerea patrimoniului local cultural.

In mod specific, partenerii din regiunile transfrontaliere işi propun sã unifice eforturile şi potenţialul actorilor locali din regiunile carpatice, care activeazã in sectorul gastronomiei tradiţionale locale şi in turism, în scopul promovãrii  diferitelor stiluri si produse culinare, sã acorde asistenţã pentru dezvoltarea capacitãţilor, reţelelor şi canalelor sustenabile de furnizare între diverşi producãtori şi public tocmai pentru a depãşi provocãrile actuale şi a fi in acord cu cerinţele din industria alimentara şi cea turisticã; ne propunem de asemenea conştientizarea publicului cu privire la potenţialul patrimoniului culinar carpatic existent, dezvoltarea unor noi initiaţive private in domeniu, furnizare asistenţã  pentru iniţiativele funcţionale din sectoarele gastronomic şi alimentar in regiunile ţintã ale proiectului, precum şi  consolidarea  identitãţii culturale a regiunilor ţintã ca şi destinaţii turistice din Carpaţi promovând identitatea fiecarei regiuni prin intermediul turismului culinar.

Având in vedere faptul ca fiecare regiune ţintã a proiectului beneficiaza de identitate culturala unicã ca parte integrantã a culturii tradiţionale din Carpaţi, proiectul are un rol major în momentul în care 4 culturi carpatice (ucrainian, român, slovac si maghiar) sunt interconectate sub umbrela patrimoniului carpatic şi promovate în mod unitar.

In plus, faţã de participare efectivã şi munca in echipã pe tema patrimoniului culinar carpatic, regiunile participante vor beneficia de oportunitatea de  a studia celelalte culturi, de a împãrtãşi experienţe şi a construi parteneriate puternice pentru dezvoltare. Conectarea sectorului alimentar cu agricultura tradiţionalã şi cu turismul va conferi valoare adaugatã fiecarui sector in parte şi va asigura conservarea naturii şi a tradiţiilor locale, va permite atragerea mai multor beneficii economice in regiunile ţintã şi va demonstra şi populariza astfel rolul patrimoniului culinar in rândul populaţiei locale. Reţeaua va întâmpina cu bucurie si alte comunitãţi din regiunea Carpaţilor care doresc sa se alãture initiativei şi va crea astfel un model de cooperare transfrontalierã.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Daniela Culic, coordonator local Satu Mare, tel:0261 710790, e-mail [email protected];  HYPERLINK “http://www.cciasm.ro”

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns