Image 1
Image 2

SCANDAL ÎN SĂNĂTATE

Colegiul Medicilor solicită retragerea proiectelor publicate de CNAS

Colegiul Medicilor din România își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația în care se află întreg sistemul medical românesc, în pragul negocierilor propuse de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru data de 18.01.2024.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

 

Din această cauză, solicită retragerea de urgență a proiectelor publicate de CNAS în transparență decizională și suspendarea calendarului întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultării/negocierii. Totodată, înaintează Guvernului un Memoriu din care redăm câteva pasaje.

 

O radiografie sumară a sistemului medical indică:
• întârzierea plăților serviciilor medicale prestate de furnizorii de asistență medicală primară, ambulatorie și stomatologie, începând cu luna septembrie 2023, fără stabilirea unui mod de scutire de penalități pentru plățile datorate ANAF, precum și neplata serviciilor medicale prestate în centrele de permanență, pentru octombrie și noiembrie 2023;
• incertitudinea plăților, cauzată de subfinanțarea constantă a sistemului medical;
• absența rectificării bugetare pentru anul 2023;
• lipsa transparenței privind alocarea fondurilor către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, din Fondul de rezervă, precum și privind modalitatea de plată a serviciilor medicale;

 

• impactul inflației, creșterii fiscalității, creșterii salariilor personalului angajat în asistența medicală primară, ambulatoriu și stomatologie (din august 2023), creșterea costurilor utilităților și blocarea investițiilor în cabinetele medicale, precum și reducerea estimată prin proiectul de Contract-cadru și Norme, cu intrarea în vigoare la 01.02.2024, respectiv 30% în medicina primară, 27% în ambulatoriu și 50% în stomatologie;
• noile propuneri ale valorilor minim garantate ale punctelor care stau la baza calculului veniturilor raportate de către medicii de familie și ambulatoriile de specialitate clinică, publicate de CNAS la data de 11.01.2024 sunt sub valoarea punctelor la care aceleași servicii erau decontate în trimestrul IV 2019;

 

• disproporții semnificative între regiunile țării și accesul inechitabil al populației la servicii medicale;
• neconformitatea evidentă cu Contractul-cadru (în vigoare din 1 iulie 2023), care a respectat recomandările Comisiei Europene pentru consolidarea medicinei prespitalicești și acordurile cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind asistența medicală acordată populației neasigurate.
Reamintim următoarele obligații asumate de Guvernul României, care nu sunt respectate: (…)

 

Conform angajamentului asumat de Guvernului României SNS „reprezintă documentul la care relaționează toate propunerile de politică publică în domeniul sănătății și va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea și programarea utilizării fondurilor alocate în sistemul național de sănătate”, iar „în ceea ce privește asistența medicală primară, pentru ca aceasta să poată prelua baza piramidei serviciilor medicale, trebuie asigurat un cadru predictibil de dezvoltare în care să se asigure formarea resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii și asigurarea sustenabilității financiare și operaționale a cabinetelor de medicină de familie”.

 

• În cadrul „Programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România”, convenit între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și aprobat prin Legea nr. 1/2021, țara noastră s-a angajat să crească cheltuielile cu asistența medicală primară, astfel încât ponderea acestora în cheltuielile cu servicii de sănătate ale FNUASS să atingă 9,6%. Bugetul FNUASS pentru anul 2023 a respectat acest angajament, însă în anul 2024, după diminuarea alocărilor prin legea bugetului de stat, ponderea asistenței medicale primare în FNUASS va scădea la 6,4%.

 

 

Riscuri imediate

În acest context, supunem atenției dumneavoastră următoarele riscuri imediate:
• carențe severe în acordarea serviciilor medicale în medicina de prim-contact, în special pentru serviciile preventive, a celor de diagnostic și tratament în timp util a afecțiunilor grave, cu impact negativ semnificativ asupra stării și așa precare de sănătate a populației;

 

• imposibilitatea oferirii serviciilor medicale de bază unor categorii populaționale care, în ultimii ani, nu au putut accesa adecvat serviciile preventive sau de diagnostic pentru afecțiuni grave, dar silențioase ca simptomatologie, și care acum se prezintă cu aceste afecțiuni în stadii avansate de boală;

 

• suprasolicitarea, până la blocare, a serviciilor de ambulanță, unităților/centrelor de primiri urgențe și spitalelor de acuți, prin redirecționarea pacienților în ambulator – 70% dintre cazurile medicale sunt rezolvate în asistența medicală primară și  ambulatoriul de specialitate;
• depopularea sistemului medical de prim-contact, prin închiderea masivă a cabinetelor, ca urmare a intrării în incapacitate de plată pentru toate obligațiile financiare: plata personalului medical încadrat, a taxelor datorate statului român, dar și prin lipsa de atractivitate a sistemului prespitalicesc, pentru medicii tineri.

 

 

Propuneri

Având în vedere importanța și necesitatea unei abordări coordonate în ceea ce privește finanțarea sistemului medical din România, solicităm retragerea de urgență a proiectelor publicate de CNAS în transparență decizională și suspendarea calendarului întâlnirilor cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la acestea, programate pentru data de 18.01.2024.

 

Propunem totodată deschiderea unui canal funcțional de comunicare și colaborare interinstituțională între Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Colegiul Medicilor din România, în vederea discutării și identificării unor soluții rapid aplicabile, sustenabile la nivel de sistem medical, în legătură cu următoarele aspecte:

 

1. echilibrarea, în regim de urgență, a gestionării resurselor financiare alocate sistemului de sănătate, cu accent pe optimizarea utilizării acestora în beneficiul cetățenilor și al profesioniștilor din domeniul sănătății;
2. prezentarea și promovarea, în mod transparent, a unui calendar de menținere și alocare a fondurilor destinate sistemului de sănătate, cel puțin la nivelul valorilor negociate și intrate în vigoare de la 01.07.2023;
3. prezentarea unui calendar de activități și a instituțiilor responsabile pentru facilitarea tranziției de la situația de fapt, la obiectivele asumate de Guvernul României, la nivel internațional, referitoare la furnizarea și finanțarea serviciilor de sănătate.

 

CITEȘTE ȘI

Sindicaliştii din Sănătate acceptă propunerea Ministerului, dar nu renunţă la greva de avertisment

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with

TRAFIC LA FRONTIERĂ

58 de fapte ilegale depistate

În data de 10.10.2023, prin punctele de fro­ntieră de la nivelul întregii ţări au efectuat formalităţile de control (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) aproximativ 154.180 de persoane,…