Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

ACTIVITATE AGRICOLĂ

Ministerul Agriculturii propune un proiect de ordin privind redefinirea fermierului activ

Ministerul Agriculturii propune un proiect de ordin privind redefinirea fermierului activ
Ministerul Agriculturii a anunțat că definiția fermierului activ a fost schimbată. Modificările fiind făcute sunt menţionate într-un proiect de Ordin MADR, afișat pe site-ul ministerului.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Iată câteva din modificările propuse:

“Art. 18. – (1) Fermierii persoane fizice sau persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mic sau egal cu 5.000 euro, sunt fermieri activi şi beneficiază de plăţi directe.

 

 

(2) Fermierii, persoane fizice sau persoane juridice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mare de 5.000 euro fac dovada că au dreptul să desfășoare activitate agricolă conform legii prin unul din următoarele documente: a) adeverința eliberată de primărie şi/sau extras din BND al ANSVSA pentru deținătorii de animale, după caz, în cazul persoanelor fizice; b) certificat constatator, eliberat de ONRC, în cazul persoanelor juridice/PFA/II/IF; c) actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, în cazul altor forme de organizare fata de cele prevazute lit. b).

(3) Fermierii care exploatează o suprafață de teren de maximum 50 ha solicitate eligibile sunt fermieri activi, dacă îndeplinesc cerințele de la alin. (2) și sunt implicați în cel puţin un nivel minim de activitate agricolă, demonstrat prin îndeplinirea uneia dintre urmatoarele condiții: a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile; b) au venituri din activități agricole reprezentând cel puțin o treime din veniturile total obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

 

 

(4) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), sintagma fermier care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe include atât fermierii care în anul anterior au depus cerere de plată, cât și cei care nu au depus cerere de plată.

(5) Persoanele juridice care depun pentru prima dată cerere de plată, sunt fermieri activi dacă prezintă dovada înregistrării cu activitate agricolă de la ONRC, iar in cazul altor forme de organizare actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiinţare/regulamentul de organizare şi funcţionare, care menționează în mod expres activitatea agricolă.

 

 

(6) În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare , denumită în continuare O.U.G. nr. 44/2008, care depun pentru prima dată cerere de plată, cu oricare din formele de organizare prevăzute ȋn OUG 44/2008, dovada îndeplinirii condiţiei de fermier activ este adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 5, iar pentru crescătorii de animale care nu deţin terenuri, extras din Baza naţională de date (BND).

 

CITEȘTE ȘI:

 

Tipurile de controale pe care le face APIA pentru a verifica corectitudinea datelor declarate de fermieri

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

IFPLUS INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Evoluția tehnologiei vine acum în sprijinul fermierilor

Inteligenţa artificială şi aplicaţiile sale par să fie adesea contestate, dar în egală măsură, prezintă interes pentru anumite companii, inclusiv din domeniul agricol.

This content is for IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ PLUS 3 LUNI, IZ PLUS ANUAL, IZ Plus Lunar, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ <35, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, and IZ+ si Tiparit si PDF Lunar members only.
Log In Join Now