Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

PROIECT DE ORDIN

Ministerul Agriculturii redefineşte termenul de tânăr fermier şi documentele doveditoare

Ministerul Agriculturii redefineşte termenul de tânăr fermier şi documentele doveditoare
Preocupările Uniunii Europene – UE în a întinerii forţa de muncă din agricultură, mai ales pentru a stimula tinerii să devină antreprenori, este un demers incontestabil. 
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Acasa
Asculta acest articol

De ani de zile, la nivelul UE se alocă fonduri pentru ca tineri cu atracţie şi aptitudini, să poată iniţia afaceri care ulterior să le asigure mijloacele de subzistenţă necesare, iar excedentul să devină marfă pentru piaţă.
Numai la nivelul României, susţinerea financiară nerambursabilă a tinerilor fermieri a început cu suma de 25.000 de euro, a fost apoi majorată la 40.000 de euro, urmată de o nouă majorare la 50.000 de euro, iar în prezent, suma nerambursabilă acordată pe seama concursurilor de proiecte este de 70.000 de euro.

 

 

După cum menţionează publicaţia Agroinfo, un proiect de ordin al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, defineşte tinerii fermieri, ca fiind acele persoane fizice care fac dovada formării sau a deţinerii competenţelor adecvate în domeniul agricol/ agronomic, privind condițiile pentru subvențiile agricole, aferente acestui an.

 

 

Tinerii fermieri dovedesc deținerea competențelor în domeniul agricol cu unul dintre următoarele documente: a) diplomă/ certificat pentru dovedirea absolvirii a cel puţin un curs de iniţiere în domeniul agronomic acreditat, eliberată/ eliberat de un formator autorizat, potrivit legislației în vigoare (conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu completările și modificările ulterioare) sau de către Agenția Națională pentru Consultanță Agricolă (ANCA) ori Direcția Agricolă Județeană (DAJ); b) diplomă /certificat/adeverinţa pentru dovedirea absolvirii unei forme de învăţământ agronomic, respectiv şcoală profesională, liceu, facultate, cursuri postuniversitare, doctorale etc.; c) certificat de competenţe profesionale pentru dovedirea deţinerii de competenţe profesionale în domeniul agronomic, eliberat de un formator autorizat, potrivit legislației în vigoare (conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu completările și modificările ulterioare) sau certificat de competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, eliberat de un centru de evaluare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu completările și modificările ulterioare); d) document eliberat de un angajator situat pe teritoriul naţional sau al altui stat pentru dovedirea experienţei practice în activitate agricolă de cel puţin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploataţii agricole.

 

 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 44/2008, nu se solicită depunerea de competenţe adecvate în domeniul agricol/agronomic în situația în care s-a identificat că tânărul fermier identificat cu același CNP a beneficiat de plată pentru schema de tânăr fermier într-o campanie anterioară, aferentă perioadei de programare 2023-2027.
Documentele se depun la APIA până la data de 30 septembrie inclusiv.

 

Ciornă automată

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with

IFPLUS PĂȘUNI SĂRACE

Noi păduri în România?

Odinioară, terenurile cu potenţial productiv scăzut au fost declarate păşuni. Ulterior s-a trecut la împădurirea acestora, .....

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.
Log In Join Now