Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

Un nou proiect Erasmus+ derulat de Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

În perioada 5 – 12 martie 2017, o delegaţie de la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” a participat la cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul educatiei, formării şi tineretului cu titlul “Hands in hands – Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici”, în Satao, Portugalia.

Manifestarea face parte din programul ERASMUS+, iar delegaţia a fost compusă din cadre didactice şi elevii Iulia Bîtea şi Nemeş-Caramaliu Carmen din clasa a VIII-a, coordonată de profesoara Sorana Bojuc-Teodorescu, coordonatoare de proiect.
Aceasta a fost prima reuniune la care au participat echipele din cele şase ţări incluse în proiect (România, Turcia, Portugalia, Croaţia, Polonia, Germania) împreună cu elevi, după ce prima întâlnire transnaţională a avut loc în România în 10-11 noiembrie 2016 – o întâlnire de lucru la care au participat
numai cadrele didactice.

Discutarea programului

În cadrul reuniunii din România s-a discutat programul pentru cei doi ani de derulare, au fost stabilite activităţile şi responsabilităţile fiecărei echipe naţionale şi responsabilităţile pentru întâlnirile transnaţionale. Întâlnirea s-a derulat pe parcursul a două zile, iar activităţile au avut caracterul unor seminare. Au fost prezentate recomandările Comisiei Europene privind proiectul. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a stabilit realizarea logo-ului proiectului, astfel că fiecare echipă a realizat împreună cu elevii un logo, acestea au fost postate pe platforma eTwinning în spaţiul destinat. Acolo au fost votate de fiecare echipă naţională constituită din elevi (au putut vota un logo dintre cele 5, exceptându-l pe cel realizat de echipa proprie). Logo-ul câştigător a fost cel al echipei din Croaţia, echipă premiată la întâlnirea din Portugalia de echipa poloneză, conform responsabilităţilor stabilite. De asemenea, toate echipele au primit o machetă cu logo-ul proiectului.

Album-jurnal al proiectului

Apoi s-a realizat o instruire privind solicitarea de certificate de Mobilitate Europass. De asemenea s-au stabilit coordonatele pentru realizarea de felicitări şi transmiterea lor către fiecare ţară reciproc, pentru a celebra sărbătorile de iarnă. Împreună cu responsabilităţile comune fiecărei echipe, s-au stabilit şi
responsabilităţi specifice, astfel că echipei din România i-a fost atribuită sarcina de a realiza un album-jurnal al proiectului, în care la fiecare întâlnire transnaţională vor fi consemnate activităţi reprezentative şi fotografii. S-a convenit ca înaintea fiecărei întâlniri să se realizeze conferinţe video cu elevii şi familiile care îi vor găzdui, iar pe parcurs, periodic, elevii să poată vorbi despre activităţile derulate, să împărtăşească impresii. Acestea se organizează prin intermediul Skype, online sau prin intermediul platformei eTwinning. S-au stabilit responsabilităţile privind gestionarea spaţiului destinat
proeictului pe platforma eTwinning, gestionarea chestionarelor de impact şi modul de întocmire a fişelor de activitate realizate pentru activităţile derulate pe parcurs în fiecare ţară. De asemenea, la întâlnirea din România, profesorii au vizionat filme realizate de elevi în care au fost prezentate ţările de
provenienţă, regiunile, specificul şcolii şi sistemul de educaţie din ţările participante.

Selectarea logo-ului

Conform programului proiectului, echipa de elevi şi cadre didactice a Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” a derulat de la ultima întâlnire organizată în România, până la cea din Portugalia mai multe activităţi incluse în proiect. S-a organizat la nivelul şcolii competiţia pentru selectarea logo-ului
care să reprezinte echipa, apoi s-au vizionat pe platforma eTwinning toate logo-urile provenite din ţările participante la proiect şi au votat pentru stabilirea logo-ului de proiect.
Elevii care fac parte din echipa de proiect au realizat felicitări de Sărbătorile de iarnă pentru partenerii lor din fiecare ţară pe care le-au trimis prin poştă. Elevii şi profesorii au comunicat permanent prin intermediul platformei eTwinning, atât pentru a se cunoaşte mai bine, cât şi pentru a disemina activităţile organizate pe parcurs în fiecare ţară. Totodată, un grup de elevi din şcoală au participat la un workshop organizat la Centrul de Educaţie Incluzivă, în colaborare cu elevii cu nevoi speciale. Cadrele didactice din echipa de proiect au realizat lecţii în care au aplicat metode interactive şi învăţarea prin jocuri la diferite clase, precum şi în cadrul unor activităţi extracurriculare la care au participat toţi elevii, în vederea realizării unor activităţi transdisciplinare şi pentru a împărtăşi şi celorlalţi colegi din şcoală metode inovative.
Echipa României a realizat Jurnalul album al proiectului, pe care l-a prezentat şi l-a tranmis în Portugalia echipei gazdă. Acesta va fi transmis gazdelor la fiecare reuniune transnaţională pentru a fi completat.
Festivitatea de deschidere

Prima zi de activitate a debutat cu festivitatea de deschidere, organizată la şcoala gazdă, cuvântul de salut fiind rostit de doamna directoare Helena Castro şi la primăria localităţii gazdă – Satao, gazda invitaţilor fiind aici domnul primar Alexandre Manuel Mendonça Vaz. Apoi elevii participanţi au susţinut scurte prezentări ale şcolilor de provenienţă şi prezentarea personală. Atât reprezentanţii primăriei, cât şi elevii şcolii gazdă au prezentat specificul local, localitatea gazdă, istoricul şi tradiţiile locale.
În vederea participării la întâlnirea transnaţională din Portugalia, elevii îndrumaţi de cadrele didactice Sorana Bojuc-Teodorescu şi Dumitru Camelia au realizat filme de prezentare a unor jocuri specifice ţării noastre, pe care le-au vizionat toate echipele prezente la reuniune.
Pe parcursul unei săptămâni, cât a durat vizita în Portugalia, cadrele didactice din ţările participante au organizat şi desfăşurat activităţi cu elevii prin care şi-au propus ca prin joc să determine elevii să adopte o atitudine pozitivă faţă de lumea la care ne raportăm, să împărtăşească experienţe specifice fiecărei ţări şi să trăiască experienţe comune în cadrul întâlnirii de proiect, să exprime sentimente şi să producă exemple de bună practică pe care să le ofere, mai departe, comunităţilor şcolare din care provin cei prezenţi. Prin intermediul activităţilor organizate: ateliere de lucru, activităţi culturale (prezentarea şcolilor, a specificului şi a istoriei locale, ocupaţii, jocuri, muzică şi dansuri specifice, obiceiuri gastronomice, fauna şi flora zonei) elevii au dobândit noi competenţe, au socializat şi au învăţat să coopereze construind activităţile prin redescoperirea jocurilor copilăriei ca limbaj universal de învăţare de comportamente, valori şi atitudini.

Ateliere de lucru

Atelierele de lucru au fost multiple: gastronomie, TIC, de limbă, comunicare prin gesturi simbolice şi expresii uzuale specifice ţărilor participante, în vederea realizării unui limbaj comun de comunicare între parteneri, confecţionarea de produse pe care elevii le-au luat cu ei acasă pentru a le prezenta colegilor. S-au organizat ateliere de lucru în parteneriat cu elevii cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale, pentru a forma deprinderi de toleranţă şi de sprijin pentru recuperarea şi integrarea acestora în societate. În acest cadru, s-au confecţionat mijloace didactice prin contribuţia elevilor şi cadrelor didactice prezente.
Elevii şi profesorii au învăţat un dans popular specific ţării gazdă şi un joc sportiv specific. S-au derulat ore de curs (limba engleză, ştiinţe, sport, muzică, TIC), care au avut în vedere metode inovative de predare prin joc/ dramatizare. De asemenea partenerii din Portugalia au prezentat importanţa instrumentelor TIC în activitatea zilnică a profesorilor şi elevilor, aceştia derulând orele în săli de curs dotate cu aparatură şi echipamente moderne, utilizând jocuri şi aplicaţii derulate prin aplicaţii la table interactive. De asemenea, în cadrul atelierelor, cadrele didactice din ţara gazdă au prezentat platforma dedicată în care este consemnată activitatea didactică zilnică, semestrială, anuală, curriculum, orare, repartizarea orelor, planificare, notare, comunicare cu părinţii şi elevii.

Implicarea părinţilor
Implicarea activă a părinţilor în găzduirea elevilor din ţările participante, precum şi la activităţile de la finalizarea întâlnirii, sudarea relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor, reunirea familiilor şi
sublinierea importanţei pe care o are peterecerea timpului liber împreună – copii, părinţi, profesori – sunt de asemenea preocupări permanente ale întâlnrilor transnaţionale.

Sarcini de perspectivă

În cadrul aceleiaşi reuniuni de lucru s-au stabilit sarcinile prevăzute în programul proiectului pentru vizita următoare, care va avea loc în Croaţia la finalul lunii mai.
La finalul săptămânii, elevii (Nemeş Carmen şi Iulia Bîtea) şi cadrele didactice (Bojuc Sorana şi Dumitru Camelia), participanţi la această reuniune transnaţională din partea României, au făcut schimb de impresii şi de bune practice, pe care le transmit colegilor din şcoală în cadrul întrunirilor de proiect.
Informaţiile ne-au fost oferite de profesoara Dumitru Camelia.

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Sigla Informatia Zilei

Targ de jucarii in scop umanitar la Scoala Lucian Blaga

5 zile de educatie financiara pentru copii

Saptamana 2 – 6 aprilie a constituit o piatra de incercare atat pentru cadrele didactice cat si pentru elevi. Inclusa pentru prima data in programa scolara, “Scoala altfel” i-a scos pe elevii si profesori din rutina. Activitati mai deosebite s-au derulat in aceasta saptamana la Scoala Lucian Blaga din Satu Mare. In cadrul programului “CONTeaza pe educatie” conceput dupa modelul “My Money Week”, elevii Scolii cu clasele I – VIII Lucian Blaga Satu Mare au beneficiat de o educatie financiara si antreprenoriala.