Image 1
Image 2

SANCȚIUNI PENTRU UNIVERSITĂȚI

Universitățile vor putea fi desființate dacă nu respectă normele de etică

Dacă Codul-cadru de etică și deontologie universitară, document care are rolul de a stabili un set de norme care să fie aplicat unitar la nivel universitar, va intra în vigoare,... 
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

…Ministerul Educației va putea cere, printre altele, reorganizarea sau desființarea universităților care nu vor respecta legea.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică Codul-cadru de etică și deontologie universitară care definește obligațiile cadrelor didactice din universități, dar și pe cele ale conducerii universităților. De asemenea, sunt stabilite normele etice și sancțiunile pentru nerespectarea acestora.
Mai exact, universitățile în care nu sunt respectate normele de etică și deontologie stabilite prin Codul-cadru pot fi sancționate cu avertisment public, dar și cu retragerea anumitor acreditări. Pedepsele pot merge și până la suspendarea dreptului universității de a organiza susțineri de teze de abilitare pentru o perioadă de la un an la trei ani. Proiectul conține multe dintre prevederile cuprinse în cea mai recentă Lege a învățământului superior, în ceea ce privește etica universitară.
În același timp, în documentul pus în dezbatere de Ministerul Educației sunt menționate sancțiuni și pentru profesorii care coordonează teze de doctorat care sunt identificate ca fiind plagiate. În astfel de cazuri, va fi sesizată „comisia de etică universitară în vederea analizării modului în care şi-au îndeplinit obligaţiile legale angajaţii instituţiei de învăţământ, inclusiv referenţi sau conducători de doctorat care au coordonat elaborarea de teze de doctorat dovedite a fi plagiate“.

Sancțiuni pentru universități

Conform documentului, Ministerul Educației poate lua mai multe măsuri, pe baza unui raport întocmit de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), dacă se constată că nu sunt îndeplinite dispozițiile de etică și deontologie prevăzute pentru obținerea documentelor și titlurilor universitare.

 

Sancțiunile pentru universitățile care nu respectă normele sunt< atenţionarea publică a instituţiei de învăţământ superior cu privire la aspectele constatate> sesizarea instanţei competente în vederea anulării rezultatelor concursului, respectiv a anulării atestatului de abilitare> sesizarea comisiei de etică universitară în vederea analizării modului în care şi-au îndeplinit obligaţiile legale angajaţii instituţiei de învăţământ, inclusiv referenţi sau conducători de doctorat care au coordonat elaborarea de teze de doctorat dovedite a fi plagiate, personalul implicat în organizarea concursurilor din instituţia de învăţământ superior sau a procedurii de acordare a atestatului de abilitare> suspendarea dreptului instituţiei de învăţământ superior de a organiza susţineri de teze de abilitare pe o perioadă de la unu la 3 ani> suspendarea dreptului instituţiei de învăţământ superior de a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor universitar pe o perioadă de la unu la 3 ani> retragerea acreditării domeniului din cadrul IOSUD (Instituţii organizatoare de studii de doctorat) – adică retragerea dreptului IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi în domeniul respectiv> retragerea autorizației de funcţionare provizorie a instituţiei de învăţământ superior.

 

Totodată, Ministerul Educației are dreptul de a propune Guvernului reorganizarea sau desființarea universității în cauză.
„În cazul nerespectării normelor de etică şi deontologie universitară de către instituţia de învăţământ superior, Ministerul Educaţiei poate lua măsura monitorizării pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an a instituţiei de învăţământ superior. Din comisia de monitorizare vor face parte cel puţin câte un reprezentant al ARACIS şi al CNEMU. De asemenea, poate cere dizolvarea structurilor de conducere responsabile, respectiv consiliul departamentului, consiliul facultăţii ori CSUD, sau eliberarea din funcţie a rectorului după consultarea senatului universitar.

 

Ministerul mai poate cere ARACIS desfăşurarea unei proceduri de evaluare externă a calităţii cu privire la respectarea standardelor şi indicatorilor de performanţă și propune Guvernului iniţierea unui proiect de hotărâre sau lege, după caz, de reorganizare sau desfiinţare a instituţiei de învăţământ superior în cauză“, se precizează într-unul dintre articolele Codului-cadru de etică şi deontologie universitară pus în dezbatere.
„Suntem la o distanță de 13 ani de la momentul în care un astfel de cod ar fi trebuit adoptat“, a transmis ministrul Educației, Ligia Deca.

Sancțiuni pentru studenți și cadre didactice

La rândul lor, studenții care încalcă normele Codului riscă sancțiuni precum< avertismentul scris, anularea rezultatelor evaluărilor sau exmatricularea.

 

Cadrele didactice, didactic-auxiliare și de cercetare, dar și profesorii aflați în funcții de conducere pot fi sancționați prin avertismentul scris, retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de etică și deontologie universitară, destituirea din funcția de conducere, suspendarea dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare ori a unei funcții de conducere.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Connect with