Image 1
Image 2
Postare ( Sablon)

GRIJILE FERMIERILOR

Fermierii crescători de animale reclamă pierderi consistente în urma modificării schemelor de plată la păşuni

Fermierii crescători de animale reclamă pierderi consistente în urma modificării schemelor de plată la păşuni
După cum ne spunea fermierul Mihai Bârle din Ghilvaci, comuna Moftin, crescător de animale, de anul acesta, crescătorii de bovine beneficiază de o subvenție APIA în plus, sprijin cuplat porumb pentru siloz, intervenția PD-26.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească crescătorii pentru a intra în posesia banilor sunt precizate de proiectul de Ordin MADR privind toate plățile din agricultură pentru anul 2024. Este totuşi uitat un amănunt, spune interlocutorul nostru. Modificarea schemelor de plată, a noilor intervenţii, fac găuri în buzunarele fermierilor, comparativ cu anii precedenţi.  Numai pentru asociaţia al cărei preşedinte este interlocutorul, modificările survenite au făcut să piardă sume însemnate, de ordinul milioanelor de lei pentru pajiştile permanente pe care le utilizează.

 

 

Cât priveşte noua schemă intitulată “Sprijinul cuplat pentru porumb pentru siloz, intervenţia PD-26, după cum menţionează publicaţia Agroinfo, se acordă fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt beneficiari BISS; b) sunt utilizatorii unei suprafeţe agricole, categoria teren arabil, localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS); c) exploatează un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha şi cu o suprafaţă a parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha; d) fac dovada că au realizat anual o producţie minimă de 18 tone/ha; e) fac dovada că dețin animale (bovine) identificate și înregistrate în BND în exploatații cu cod ANSVSA prin intermediul cărora asigură cel puțin o încărcătură de 3 UVM/ha de cultură/an de cerere; f) dovedesc că cel puţin producţia minimă prevăzută la lit. d), obţinută în fermă, a fost stocată în vederea consumului destinat animalelor și/sau consumată de animalele (bovine) înscrise în BND; Verificarea eligibilităţii pentru sprijinul cuplat se face pe baza consumurilor de furaje, normate pe specii de animale,în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 27, precum și a calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de porumb pentru siloz obţinut pe perioada anului de cerere, prevăzute în anexa nr. 28, întocmită şi semnată de către fermier; (2) Fermierii fac dovada că utilizează sămânţă certificată, însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările şi completările ulterioare. Documentul de achiziţie a seminţelor este însoţită de documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau buletinul de analiză oficială, cu menţiunea “Sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau buletinul de analiză oficială cu menţiunile “Necesar propriu” şi “Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 20. (3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) – (2) este data de 31 martie a anului următor anului de cerere.

 

 

Art. 96. – (1) În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal încheie contracte şi/sau utilizează seminţe şi/sau comercializează producţia prin intermediul unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut (e) de MADR sau al unei cooperative agricole înfiinţate conform prevederilor Legii nr. 566/2004, care are ca obiect de activitate vânzarea producţiei, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele şi termenele de depunere sunt cele prevăzute la art. 82 – 95.

 

 

(2) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) mai prezintă şi:
a) copie de pe actul de înregistrare la ONRC în a cărui rază teritorială îşi are sediul grupul/organizaţia de producatori/cooperativa; b) adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători/cooperativei prin care valorifică producţia sau adeverinţă prin care nemembrii fac dovada că producţia a fost livrată prin forma asociativă; c) copia contractului încheiat între grup/organizaţie de producatori/cooperativă şi cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producţia prin forma de organizare.”

 

CITEȘTE ȘI:

 

Fermierii au solicitat modificarea condițiilor de eligibilitate în cazul sprijinului cuplat zootehnic la ovine

Postare ( Sablon)
Postare ( Sablon)

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns