Image 1
Image 2

Patriarhul Daniel: Sfintele Femei Mironosiţe, modele pentru femeile creştine

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Asculta acest articol

În cea de-a treia Duminică după Praznicul Învierii Domnului, Biserica Ortodoxă le cinsteşte pe Sfintele Femei Mironosiţe, primele persoane care au primit de la îngeri vestea că Hristos Cel răstignit a înviat din morţi.

Femeile purtătoare de mir sau de aromate au devenit mărturisitoare curajoase ale învierii Domnului, fiind numite în cântările Bisericii noastre „uceniţele Domnului” (Troparul învierii, glasul al 4-lea). Icoana acestei Duminici ne prezintă pe Maica Domnului, care este înconjurată de femeile mironosiţe, şi anume: Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Ioana, Salomeea, Suzana, Marta şi Maria, surorile dreptului Lazăr.
Acestea sunt rugătoare pentru toate femeile creştine, care mărturisesc credinţa în Iisus Hristos, Cel care „ieri şi azi şi în veci, este acelaşi” (Evrei 13, 8). Astfel, Maica Domnului, sfintele mironosiţe, muceniţe, cuvioase, împărătese şi toate celelalte femei sfinte, înscrise în calendarul Bisericii, reprezintă adevărate modele pentru femeile credincioase care se străduiesc, în familii sau în mănăstiri, în şcoli, spitale sau în alte instituţii, să-şi împlinească vocaţia sau misiunea lor de a fi adevărate lumini, aprinse din lumina lui Hristos Cel înviat.

De aceea, în anul 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat a treia Duminică după Paşti ca fiind Duminica Femeilor creştine, pentru a evidenţia rolul şi importanţa femeilor creştine în viaţa şi în misiunea Bisericii şi a societăţii româneşti. Prin urmare, le mulţumim mamelor şi bunicilor, educatoarelor, învăţătoarelor, profesoarelor de Religie şi tuturor cadrelor didactice pensionare, care ne-au predat educaţia religioasă prin însăşi viaţa lor, raportată la mărturisirea lui Hristos şi ajutorarea aproapelui, atât acasă, cât şi în grădiniţe, şcoli, licee şi universităţi. În ziua de duminică, 14 mai 2023, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte Ziua Naţională a Familiei, pentru a sublinia că familia naturală, formată din bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Sfintei Cununii, este singura în măsură să-i nască, să-i crească şi să-i educe într-un mod sănătos pe copii, cu multă credinţă, nădejde şi iubire creştină.

De aceea, este necesară redescoperirea şi reafirmarea reperelor autentice ale educaţiei, împlinite armonios cu practica rugăciunii ca izvor de prietenie şi de iubire statornică în familie, în şcoală şi în societate, ca legătură permanentă între generaţii.

În anul 2023, proclamat în Patriarhia Română ca fiind An omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice, le menţionăm cu recunoştinţă pe toate femeile care lucrează în unităţi medicale, centre sociale, centre de zi şi aşezăminte rezidenţiale, servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, unde aduc alinare bolnavilor, încurajare celor săraci şi singuri.

Biserica este chemată să extindă programul ei pastoral cu privire la persoanele vârstnice, să implementeze metode misionare actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile şi aşteptările bătrânilor. Concomitent, trebuie continuată creşterea şi educarea tinerilor, în vederea protejării persoanelor vârstnice, pentru a nu le abandona în centre de asistenţă, deoarece tinerii şi persoanele în vârstă au nevoie unii de ceilalşi: bătrânii au nevoie de o consolare şi de un cuvânt de încurajare, iar tinerii au nevoie de înţelepciunea, răbdarea şi puterea de rugăciune a bătrânilor. Cu prilejul Duminicii Mironosiţelor şi al sărbătorilor închinate Femeilor creştine şi Familiei, adresăm tuturor doamnelor şi domnişoarelor cuvinte de binecuvântare şi mulţumire pentru activitatea lor bogată şi mult folositoare Bisericii şi societăţii.

Totodată, le felicităm şi le dorim multă sănătate şi fericire, pace şi bucurie, întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns